Mezitli Bayan Masör-Masöz Esra

Mezitli Bayan Masör-Masöz Esra

Mezitli Bayan Masör-Masöz Esra Yeni yasa uyarınca kızlar on yaşlarında bile evlendirilebiliyorlardı ama evliliğin tamamlanması için iki yıl beklenmesi şarttı. Bu yasa reformcuların zaferi oldu ama ciddiyetle uygulanıp uygulanmadığı başka bir meseledir. Ülkelerindeki tepeden inme müdahalelere kızan Hint milliyetçiler yoğun direniş göstermeye devam ettiler. Yeniden Roman Polanski vakasına dönecek olursak: 1977’de Polanski California’da özgürlüğü için savaşım ederken, Fransa’da önemli şahıslar reşit olma yaşının on beşten on üçe düşürülmesi için çalışıyordu. O zamanlar on üç ve on dört yaşlarında kız ve oğlanlarla sex yapmaktan hapis yatan adamlar vardı.

Önde gelen entelektüellerden Jean-Paul Sartre ve Simone de Beauvoir, Médicins Sans Frontières kurucularından ve ileride dışişleri bakanı olacak Bernard Kouchner ve gene ileride kültür ve eğitim bakanı olacak Jack Lang, gibiler reşit olma yaşıyla ilgili yasayı ve bu yasa uyarmanca meydana getirilen tutuklamaları skandal diye nitelendiriyorlardı. Yasa değişmedi fakat yine de Polanski Paris’te güvenli bir sığınak buldu. [132] Fahişeliğe Bilimsel Tepki Hekimliğin ahlak yasaları alanında en fazla karıştığı konu fahişelik olmuştur. Ortaçağ ve Rönesans’ta genelevler umumi sıhhat tesisleri -daha yani cinsel günahların ortadan kaldırıldığı bölgeler- olarak görüldüğünden fahişeliğe hoşgörüyle bakılıyordu.

Mezitli Bayan Masör-Masöz Esra

Mezitli Bayan Masör-Masöz Esra Aziz Thomas Aquinas benzer biçimde bir ahlak otoritesi, genelevleri saraydaki çöplüklere benzetiyor: “Lağım çukurlarını kaldırırsanız saray pislenir ve leş benzer biçimde kokar, ” diye ihtarda bulunuyordu. Fahişeler lanetlenmiş varlıklar olsa da önemli bir amaca hizmet ediyorlardı. Azgın erkekler, zevk için bir oğlan kapmak veya muntazam hanımların onuruyla oynamak yerine utanç verici arzularını satılık bedenlerle tatmin ediyorlar ve böylece camianın geri kalanı lekelenmemiş oluyordu. Herkesin değil de, birkaç fahişenin günaha bulaşıp cehennemi boylaması daha iyiydi. Ayrıca genelevleri özel işletmecilerin keselerini doldurmaya terk etmek yerine devletin ve kilisenin himayesi altına sokmak daha iyiydi. 19. Yüzyılda bu algılar tamamen değişti.

Düzeltim ve Karşı düzeltim’ un hoşgörüsüzlük ortamında yetkililer, kadın ticaretine bırakın iştirak etmeyi, izin dahi vermediler. Özellikle askerler arasında zührevi hastalıkların, bilhassa frenginin baş göstermesi halkın fahişelere bakışını değiştirdi. Fahişeler artık kötülük ve hastalığın kilitli kutusu olarak değil, nezih topluma hastalık bulaştıran kaynak olarak görülüyordu. Daha önceki dönemlerden farklı olarak yetkililer fuhuşu tamamen yok etmeye çalışırken devletler ve polis de yeni bir yaklaşım geliştirdi.